Nyhetshörnan

Världens guldpris bestäms av tillgång och efterfrågan

Vi människor har länge varit hänförda av guldet och kommer sannolikt fortsätta att vara detta. Idag drivs världens guldpris i hög grad av faktorer såsom tillgång och efterfrågan. Men det finns även vandra variabler i spel, såsom det rådande läget på världsmarknaderna och upplevda geopolitiska risker. I tider av osäkerhet vill nämligen många investerare använda guldet för att skydda sig mot inflation och devalvering av vissa valutor.

Med detta sagt är fortfarande den mängd guld som bland annat den amerikanska centralbanken har i sitt förvar en av de variabler som styr priset på denna råvara. Läs vidare för att lära dig mer om de faktorer kring tillgång och efterfrågan som påverkar guldpriset!

Det guldpris som gäller styrs i hög grad av tillgång och efterfrågan

När det kommer till det guldpris som gäller för dagen påverkas detta i hög grad av tillgången och efterfrågan på denna råvara. Därför bör du vara medveten om bland andra följande variabler som spelar roll för priset:

  • Efterfrågan från investerare. Guld handlas dagligen på börsen och därmed styrs priset av bland annat hur hög efterfrågan på råvaran är från världens investerare. Till exempel finns det flera olika fonder som investerar i denna ädelmetall på ett eller annat sätt. I takt med att fondägare köper eller säljer andelar i dessa fonder kan detta i viss grad resultera i att guldpriset stiger respektive sjunker. Faktum är att närmare en tredjedel av den totala efterfrågan på guld kommer från just investerare som handlar med denna råvara.
  • Investerare investerar i råvaran på flera olika sätt. Det är möjligt för investerare att skapa en efterfrågan på guld på flera olika sätt. Till exempel finns det börshandlade fonder (s.k. ETF:er) där vissa äger själva råvaran i sin fysiska form medan andra istället äger aktier i gruvbolag.
  • Guldproduktionen står för tillgångssidan. Tillgången i ekvationen styrs av guldproduktionen. Här finns det flera stora spelare runt om i världen när det kommer till utvinning av råvaran. Några exempel på sådana är USA, Sydafrika, Kina, Ryssland, Peru och Australien.
  • Tillgången på guld ökar inte särskilt mycket. Faktum är att tillgången på guld inte ökar så mycket som man skulle kunna tro. En förklaring till detta är att “det enkla guldet” redan har utvunnits och att gruvbolagen nu tvingas gräva allt djupare för att hitta nya guldreserver.