Nyhetshörnan

Välkänd bankaktör

För de flesta är bankvärlden känd genom ett visst antal företag. De som under åratal varit aktiva i Sverige är bland andra Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB. De flesta lönekonton och tillika sparkonton som innehas av Svenska invånare är via någon av dessa banker. Även om deras tjänster i stor utsträckning är snarlika varandra, finns det olika drag som associeras med dessa olika. Handelsbanken och SEB är för vissa nära förknippade med företag och näringslivet. Nordea har under flera år haft gott rykte vad gäller fonder och aktieköp. Swedbank, tidigare sparbanken, har ofta sammankopplats med folkliga rörelser och en genuin grund. Sparbankens historia började redan omkring 1820 och hade en tydlig ambition om att uppmuntra sina kunder att spara pengar. Vinster återinvesterades och gynnade bankens kundbas. I förlängningen hoppades man att denna åtgärd skulle stävja hinder och utmaningar i svårare perioder.

Bolaget Swedbank

Först under 1940 bolagiserades sparbanken och blev ett AB. I samband med detta stärktes de individuella bankerna och satsningen visade sig gynnsam. Företaget är idag en av de största bankerna i Sverige även om de också har stor aktivitet i andra länder. I takt med att man utvecklat sitt utbud har man inte samma funktion som tidigare. Från att ha varit just en sparbank, har man gått vidare till att även gå in i andra delar av finanssektorn.

De kontor som riktar sig till konsumenter finns idag över stora delar av landet. Dock har inte samtliga dessa någon kontanthantering. För den som bor på en mindre ort kan det därför vara bra att ta kontakt med banken för att veta hur situationen ser ut. Vill man ha lån genom Swedbank kan man antingen använda sig av företagets hemsida, kontakta banken eller gå genom tjänster som MyLoan. Vill man sätta sig in i hur de olika bankerna fungerar och vad man kan vänta sig som kund, går det utmärkt att studera en recension av Swedbank i stil med den som finns här. Att sedan välja hur man vill använda banktjänsterna är någonting högst individuellt som man även kan få hjälp med via en kontakt hos banken.