Nyhetshörnan

Uglkurs – en introduktion

Uglkurs – en introduktion

Uglkurs är ett sätt att öka förståelsen för hur människor fungerar och samarbetar i grupp. Det ökar inte bara förståelsen för hur andra människor fungerar, utan det ökar även självkännedomen. Inspirationen till UGL kommer från den amerikanska militären, och kursen är idag populär för många olika människor – framförallt dem som vill förbättra sina ledarskapsförmågor.

Kursens historia

Som nämnt ovan kommer inspirationen till UGL från början från militären i USA. Stora resurser lades ned på att forska på ledarskap, och hur man skapar en mycket bra ledarskapsutbildning. Under 70-talet tittade svenska Försvarsmakten på den amerikanska militärens utbildning, och utvecklade det som vi idag känner till som uglkurs

Syftet då var, precis som i militären i USA, att utbildningen skulle användas i försvaret. Så har också skett, och sker fortfarande, men idag är det många civila som väljer att gå kursen. Bland annat får man lära sig vilka faktorer som bidrar till god gruppdynamik, hur konflikter uppstår och hanteras samt hur känslor kan ta sig uttryck och hanteras.

Vad gör man på en uglkurs?

Anordnare av utbildningarna beskriver ofta en uglkurs som en resa eller en upplevelse. Ingen av deltagarna på en given kurs ska känna varandra sedan tidigare eller över huvud taget ha några kopplingar till varandra. Tanken med det är att feedbacken från främlingar blir mer rak och ärlig, eller i alla fall inte lika färgad som feedbacken från exempelvis vänner eller kollegor. En kollega på jobbet tar större hänsyn till vad han eller hon kan förlora på att vara uppriktig. Att självutveckling sker mer effektivt i en grupp med okända främlingar är en av grundstenarna som UGL står på.

Moment som kursen innehåller

Målet med kursen är att deltagande ska få förbättrad förståelse för gruppdynamik och hur man själv fungerar tillsammans med. På så vis ges verktyg att utveckla grupper man är ledare för, att till exempel bli bättre på samarbete och konflikthantering. För ett företag kan det här innebära högre produktivitet och en bättre arbetsplats i största allmänhet, med mer nöjda medarbetare.

Exempel på moment inom en uglkurs:

  • Arbeta med konflikthanteringsverktyg.
  • Instruktioner att lösa en uppgift, och därefter gemensamt.
  • Reflektion över dina och dina gruppkamraters beteenden och val.

Hela veckan ska vara en lång lärosituation. Det viktigaste för kursen är just att reflektera.