Nyhetshörnan

Så ger rökdetektorer säkerhet i hemmet

Så ger rökdetektorer säkerhet i hemmet

En rökdetektor upptäcker brand redan på ett tidigt stadie och kan varna människor som befinner sig i bostaden. De ger alltså en ökad säkerhet. Men beroende på val av detektor, och vilka funktioner som de har, kan säkerhet ges på olika nivåer. Vi går igenom hur en så kallad smart rökdetektor fungerar och vilket skydd de ger. 

  1. Upptäcker brand i hela bostaden

Det är viktigt att alltid montera rökdetektorer på flera ställen i bostaden. Enda gången det räcker med en enda är om man bor i en mindre lägenhet. Ofta säljs de i flerpack och köps de via larmbolag kommer ofta en servicetekniker ut och avgör var de bör sitta för att ge bäst effekt. 

  1. Larmar i hela bostaden

Med så kallade ”kommunicerande” rökdetektorer blir du varnad med ljud – även om du skulle vara på en annan våning eller till och med i garaget. När larmet går i en detektor kommer detta även kommuniceras till de andra (förutsatt de är sammankopplade digitalt). Har du en rökdetektor i garaget kanske du får meddelande om att det brinner i vardagsrummet. 

Tack vare denna kommunikationsmöjlighet får du snabbt information om brand. I vissa fall kan du släcka själv och i vissa fall är utrymning ända möjligheten. 

  1. Larmar till larmcentralen

Samtidigt som larmet går över hela bostaden så går larmet till den larmcentral som detektorerna interagerar med. De kan därmed agera snabbt genom att exempelvis ringa upp dig, skicka väktare eller skicka brandförsvaret. För att inte falsklarm ska skapa onödiga utryckningar för brandförsvaret kan larmcentralen först titta på bilder från larmkamera eller invänta till att minst två detektorer indikerar brand. De kan även ringa upp dig för att se om du vet att det är falsklarm. Här skiljer det sig åt något mellan bolagen men det alla gör är att skapa en större säkerhet.

Rökdetektorer – med olika säkerhetsnivå

Händelseförloppet som nämns ovan gäller alltså de smarta rökdetektorerna som är kopplad via abonnemang till en larmcentral. De ger det största skyddet och säkerheten. Det finns även enklare varianter – där fördelen är ekonomin. De är billigare att köpa in, kräver inte abonnemang – men ger inte heller lika stort skydd. Här får man helt enkelt väga fördelar med större skydd mot nackdelen med högre pris.