Nyhetshörnan

Personlig assistans i Göteborg

Yrket som personlig assistent är relativt stort i Sverige. I hela landet finns det ungefär 73 000 anställda, varav 74 procent är kvinnor och 26 procent är män. Efterfrågan på personal inom yrket finns i landets alla delar, och det kan vara assistansbolag, kooperativ eller brukarna själva som söker efter arbetskraft. I den här texten tittar vi på hur det ser ut i Göteborg, närliggande kommuner och i Västra Götalands län.

Lägre konkurrens om jobben i Göteborg

Arbetsförmedlingen gör, tillsammans med SCB, en bedömning över hur hård konkurrensen är om jobben i olika delar av landet. När vi tittar på Västra Götalands län, bedöms efterfrågan vara mer eller mindre hög i samtliga av länets kommuner. Mest i obalans är arbetsmarknaden dock i Göteborg och närliggande kommuner som Stenungsund och Kungälv. Här bedöms konkurrensen om jobben vara Mycket liten, i förhållande till Liten, som är fallet i många andra kommuner i länet.

Konkurrensen ökar framöver

Bedömningen gäller för ett års sikt. Den som funderar på att söka jobb hos ett kooperativ eller ett assistansbolag har alltså ett bra läge att göra det nu. Kanske är dock valfritt assistansbolag inte lika benäget att anställa i framtiden. Arbetsförmedlingen bedömer nämligen att konkurrensen om jobben är Liten på fem års sikt. På kortare sikt är den alltså Mycket liten.

Med det sagt bedöms just liten konkurrens råda på fem års sikt, så det bör inte vara några större problem att få en anställning även i framtiden i Göteborg. Men, det blir kanske lite svårare jämfört med hur det ser ut. Hur det här påverkar de kommuner idag där det råder lite hårdare konkurrens, framgår inte av siffrorna. Kanske kan vi spekulera i att balans på arbetsmarknad kommer att råda i dessa kommuner. Exakt hur det blir med det, återstår givetvis att se.

Arbetsmarknaden för personliga assistenter

Faktorerna som påverkar arbetsmarknaden är många. En av de mest avgörande sakerna som påverkar är vilka satsningar kommunen bestämmer sig för att göra inom det sociala området. Kanske gör kommunen i Göteborg stora satsningar, medan man i Kungälv kommer att spara in? Något annat som möjligen skulle kunna påverka är om regelverken för privata assistansbolag i Göteborg förändras – vinster i välfärden har ju, som bekant kanske, varit ett debatterat ämne på senare år.