Nyhetshörnan

Olika namn på broschyrhållarna

I ett flertal butiker finns hållare som presenterar broschyrer till de som vill läsa mer om någon produkt eller tjänst. Dessa är även vanliga på mässor, på bibliotek och turistbyråer. Men vad heter det egentligen?

Broschyrhållare är ett namn som kan användas för samtliga konstruktioner. Vissa av dessa presenterar broschyrerna mycket tilltalande till de som kommer förbi medan andra hållare mer ser ut som lådor. Broschyrhållaren håller broschyrerna på plats. Men begreppet är mycket brett. Ett broschyrställ är däremot något smalare per definition. Broschyrställ används för att ”ställa upp” broschyrer och därmed tydligt exponera dem för personer som går förbi eller är intresserade av produkterna/tjänsterna. Dessa ställ kan exempelvis sitta på en vägg eller vara en ställning på en fot. Det är även mycket vanligt att man har broschyrställ på mässor eller andra utställningar där behovet av flexibilitet är stort.

På sjukhus och andra vårdinrättningar hittas istället blankettfack. Till skillnad mot ett broschyrställ så har inte blankettfacket något direkt ”säljande” funktion. Det kan till och med vara mer diskret gällande vad personen vill ha för blanketter. I grunden har de samma funktion, dvs att hålla blanketter och broschyrer på plats, men blankettfacken är knappast lika fina och har inte någon säljande funktion. Ett alternativ är tidningsställ. Dessa är större än broschyrställen men kan i vissa fall ha exakt samma funktion. I vissa fall är tidningsstället ”säljande” och målet är att fånga intresset hos de som stannar upp och tittar på olika tidningar/magasin. Men inom denna kategori finns även tidningsställ som enbart har en ”förvarande” funktion.

Vad för broschyrställ behöver du?

Det du framförallt behöver tänka över är hur materialet ska presenteras mot kunden. Är det ”säljande” material bör du även välja ett broschyrställ som visar framsidan på broschyrerna och som även kan markeras ut med en skylt. Däremot använder både tillverkarna och återförsäljarna orden ovan på olika sätt. För att få en bredare bild av vilket utbud som erbjuds på marknaden kan man alltså tjäna på att söka efter både broschyrställ, broschyrhållare och broschyrfack. Produkterna hittas framförallt hos kontorsleverantörer men det finns även E-butiker som enbart specialiserat sig på broschyrställ och andra förvaringslösningar. De enklaste varianterna brukar även kunna hittas på stormarknader – men utbudet är då smalt och funktionerna relativt få. Denna sida har vad som behövs vid behov av att Köpa billiga broschyrställ.