Nyhetshörnan

Interim säljchef – hur, när och var?

Genom att anställa en interim säljchef kan man på ett ganska enkelt och smidigt sätt lösa ett tillfälligt problem. Några exempel på när man kan ha behov av en är till exempel under en tid då ett företag håller på att expandera eller under en långdragen rekryteringsprocess. Läs mer om det, samt hur och var man hittar dessa interimkonsulter, i texten nedan.

Så anställs en interim säljchef

För den som har behov av en interim säljchef finns flera vägar att gå men det enklaste sättet är att vända sig till ett bemanningsföretag som är inriktade på just interimkonsulter. På så vis kan man relativt enkelt hitta den kandidat som passar bäst för det aktuella uppdraget utefter kompetens, tillfälle, plats och så vidare.

Bra lösning vid olika tillfällen

En interim säljchef passar egentligen vid alla tillfällen men speciellt då man behöver just en försäljningschef snabbt, och under en kortare period. Interimkonsulter arbetar nämligen så – just under kortare perioder. Som företag kan man alltså ta in en sådan utan att ha dåligt samvete för att uppdraget är kort och när det kan vara en bra lösning varierar.

Det kan till exempel vara så att den nuvarande försäljningschefen ska sluta och att man behöver ha någon på den positionen under tiden som rekryteringen av en ny anställd pågår. Det kan också vara vid ett tillfälle då man har behov av extra kompetens inom området, till exempel när ett företag håller på att utvecklas och växa.

En interim försäljningschef kan alltså komma till nytta i många olika situationer och dom som arbetar i denna roll har förmågan att snabbt sätta sig in i hur företaget arbetar och annat som kan vara viktigt för ett gott samarbete.

Så ser marknaden ut

Det finns många personer som axlar rollen som interim säljchef men enligt statistik, från just ett bemanningsföretag som arbetar med interimkonsulter, finns mer än hälften i Stockholm. I övriga landet ser fördelningen (enligt bemanningsföretaget) ut enligt följande:

  • Skåne – 11%
  • Västra Götaland – 11%
  • Övriga landet – 14%

Att arbeta som interim säljchef, eller inom något annat område, kräver dock att man är flexibel. Ungefär 65% av dom konsulter som finns med i statistiken ovanför anger även att dom kan tänka sig att veckopendla vilket gör det möjligt att anlita en, nästan oavsett var man befinner sig.