Nyhetshörnan

Hur går en hårtransplantation till?

Hur går en hårtransplantation till?

En hårtransplantation är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att hårsäckar tas från ett område av ditt huvud, det så kallade donationsområdet, och flyttas till den skalliga delen av din hjässa som kallas mottagarområdet. Eftersom håret ofta växer i ett mönster om en till fyra hårsäckar, brukar kirurger som ägnar sig åt hårtransplantation transplantera hårsäckarna enligt dessa naturliga grupper.

Många patienter som överväger att genomgå en hårtransplantation funderar en hel del kring själva ingreppet. Här går vi igenom hur operationen egentligen går till och berättar om två olika metoder som kan användas för att transplantera hår från en del av hjässan till en annan. Vilken metod för hårtransplantation som lämpar sig bäst för dig beror på flera olika faktorer där kostnaden ofta är en viktig sådan.

Metoder för hårtransplantation

De hårsäckar som tas från donationsområdet under hårtransplantationen kan antingen transplanteras genom FUE, vilket innebär att mindre grupper av hårsäckar transplanteras, eller genom att en remsa innehållande flera hårsäckar flyttas från ett område av hjässan till ett annat. I de fall då en remsa med mång hårsäckar transplanteras avlägsnar kirurgen en hudremsa från patientens hjässa. Det rör sig vanligtvis om en del av hjässan där hårväxten är lite kraftigare.

Såret på hjässan som uppstår i samband med hårtransplantationen sys sedan igen, medan hårsäckar tas från hudremsan. Med hjälp av mikroskop avlägsnas onödigt feta vävnader från hårsäckarna. Därefter används nålar för att skapa små hål i hjässan som hårsäckarna sedan placeras i. Detta görs väldigt noggrant för att skapa ett mönster som liknar den naturliga hårväxten.

Vid FUE, som är en något mer modern metod för hårtransplantation, avlägsnar kirurgen istället hårsäckarna i mindre grupper om en till fyra hårsäckar. Med hjälp av små knivar och nålar skapas ett mönster som efterliknar den naturliga hårväxten och hårsäckarna transplanteras till de skalliga delarna av patientens hjässa. FUE är en metod som vanligtvis tar ganska lång tid och som kan kräva en serie ingrepp som utförs över tid. Detta ingrepp är mer tidsödande än att transplantera en hel remsa med hår, men de patienter som väljer denna metod får ofta ett mer naturligt resultat av sin hårtransplantation.