Nyhetshörnan

HLR-utbildning i Stockholm räddar livet på barn

HLR-utbildning i Stockholm räddar livet på barn

Efter att ha gått en HLR-utbildning i Stockholm har du alla verktyg som krävs för att rädda livet på personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det är dock inte bara vuxna personer som drabbas av detta tillstånd utan även barn. Hjärt-lungräddning för barn utförs ofta på barn mellan 1 och 8 år, och skiljer sig något åt från traditionell HLR. De kunskaper du får med dig genom en “vanlig” utbildning i HLR utgör dock en bra grund för hjärt-lungräddning på barn.

Vanliga anledningar till att barn drabbas av hjärtstopp inkluderar: problem med luftvägar och andning, medfödd hjärtsjukdom, ett hårt slag mot bröstet samt en traumatisk skada eller olycka. Oavsett anledning, är det viktigt att du omedelbart inleder hjärt-lungräddning om du påträffar ett barn som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Om du har gått en HLR-utbildning i Stockholm vet du förmodligen ungefär hur du ska gå tillväga, men förfarandet skiljer sig något beroende på om den drabbade är ett barn eller en vuxen människa.

Så ger du hjärt-lungräddning till ett barn

Innan du ger hjärt-lungräddning till ett barn är det viktigt att du kontrollerar platsen och barnet, så platsen är säker, och frågar barnet om han eller hon mår bra. Detta för att säkerställa att barnet behöver hjälp. Om barnet inte svarar bör du be någon annan att ringa 112 och ge barnet vård i cirka två minuter. Se till att barnet ligger på ryck så luftvägarna är öppna. Luta även barnets huvud något bakåt och lyft upp dess haka. De steg för hjärt-lungräddning på barn som beskrivs nedan påminner en hel del om den generella hjärt-lungräddning som du får lära dig genom att gå en HLR-utbildning i Stockholm. Mer information finns på hlrutbildningstockholm.se.

Kontrollera huruvida barnet andas eller ej. Lyssna noga under 10 sekunder efter ljud som indikerar andning. Om barnet inte andas bör du genast ge mun-mot-mun-metoden under två minuter. Om barnet fortfarande inte svarar på din vård bör du göra följande:

  1. Sätt dig på knä bredvid barnet och ge 30 snabba bröstkompressioner.
  2. Täpp för barnets näsa och andas in i dess mun två gånger.
  3. Fortsätt med ovanstående steg tills barnet visar tecken på liv, såsom andning, tills en hjärtstartare kan användas eller tills sjukvårdspersonal är på plats.