Nyhetshörnan

Bygglovsritningar – checklista för att bygga en mur

Att ansöka om ett bygglov kan kännas svårt. Det ska finnas rätt konstruktionsritningar och till det en rad handlingar för att ansökan ska ses som komplett. I många kommuner är handläggningstiderna långa, och om ansökan behöver kompletteras kan man räkna med att det tar ganska lång tid innan man kan börja arbeta.

Något som många husägare funderar på att bygga är en mur, och det är inte helt solklara byggregler kring dem. I den här texten ger vi exempel på en checklista med information baserat från en kommun i Västsverige. Tänk på att informationen kan skilja sig något mellan olika platser i landet, eftersom det är upp till varje kommun att tolka plan- och bygglagen.

Bygglovsritningar och andra handlingar

För att få lov och startbesked till att bygga en mur ska följande bygglovsritningar och handlingar skickas in:

  • Ansökan.
  • Fasadritning eller vyritning.
  • Sektionsritning.
  • Nybyggnadskarta (enkel).

Läs mer om handlingarna och vad de innebär nedan.

Ansökan

En ansökan kan idag göras på nätet via din kommuns e-tjänst. Att hitta hit är enkelt – gå bara in på kommunens hemsida och sök eller navigera dig fram till den. Är du osäker på hur du ska göra kan du ringa och fråga om hjälp. Det andra alternativet är att skriva ut en ansökningsblankett och posta den. Det brukar även gå att logga in i efterhand för att se vilka bygglovsritningar som laddats upp till ansökan.

Om du i din ansökan anger att fakturan inte ska betalas av dig, kan en fullmakt behövas.

Vyritning eller fasadritning

En vyritning ska innehålla en så kallad vybild av muren, med perspektiv rakt framifrån. Här ska nya och befintliga marknivåer finnas inritade, och murens mått (höjd och längd) ska anges. Färger och val av material, samt väderstreck, ska framgå av ritningen. Skalan ska vara i 1:100.

Sektionsritning

En sektionsritning ska visa en genomskärning (vertikalt) av såväl mur som omkringliggande mark. Detta ska visa hur den är uppbyggd.

Enkel nybyggnadskarta

Den här kartan ska vara i skala 1:400, och ska visa tomten med muren inritad. Är fastigheten stor kan skalan ändras. Kartutdraget kan du beställa från din kommuns hemsida. Minst tre vinkelräta mått ska finnas med – från mur till tomtgränd.

Som nämnt lite högre upp kan handläggningstiderna vara ganska långa. Skickar du inte in rätt bygglovsritningar från början, behöver du komplettera och handläggningstiderna förlängs. Tala med din kommun för att vara säker.