Nyhetshörnan

Bättre och klarare vatten i poolen

Rengöring är a och o för att hålla vattnet fräscht i poolen. Det finns en rad pooltillbehör för detta så som filter, pump och pooldammsugare. Man kan även komplettera med vissa medel för att bland annat hålla rätt PH-nivå. En kombination av, rätt medel, rätt dosering och rätt pooltillbehör ger bäst resultat. Att använda sig av förnybar värme för att öka temperaturen är någonting nytt som uppskattas stort. Det finns solvärmare att inhandla från Finska butiker. Denna är en av de alternativ man har att välja. ”Energiatehokas ja ympäristöystävällinen tapa lisätä lämpötilaa altaan on hyödyntää auringon lämpöä.”

Kombitabletter
Tabletter som innehåller flera olika funktioner. Ett exempel är tabletter som både har snabblösligt klor, klor som löses upp långsamt samt ämnen som gör att beläggningar inte lika lätt skapas. På så vis får man snabbt en bra grundhygien och sedan vidhåller den nivån under längre tid.

Flockningsmedel
Vattnet kan vara grumligt utan att för den skulle var smutsigt eller ohygieniskt. Om vattnet i din pool är grumligt kan du ha flockningsmedel. Detta medel absorberar micropartiklar varpå det sedan sakta faller till botten. Man kan räkna med att flockningsmedlet når botten inom 1-3 dagar. Därefter kan det tas hand om av bottendammsugare.

Veckoklor
Klassiskt pooltillbehör för att hålla vattnet rent. Klortabletter innehåller medel som gör att solens UV-strålar inte bryts ner av vattnet. Veckoklor tillsätts ungefär en gång i veckan. Detta utifrån hur mycket vatten poolen har.

Antibeläggning
Medel som minskar mängden beläggningar. Därmed minskas även risken för att botten ska riktigt hal. Medlet finns även i kombinationstabletter, se ovan.

Teststickor
För att veta om vattnet har rätt PH-värde och aktivt syre kan teststickor användas. Enkla att använda och billiga. En sticka kostar ca 20 kr men levereras ofta i större förpackningar. Med stickan ser man direkt PH-värde, värde av aktivt syre eller båda.

PH-minus Granulat
Om PH-värdet är för högt kan PH-minus tillsättas. Ett medel som därmed pressar ner PH-värdet

Snabbklor
Klor som skapar resultat mycket snabbt. Kan användas för att desinficera nytt vatten i en pool eller om man har problem med att vattnet är smutsigt eller om det finns beläggningar. Kan även kombineras med veckoklor för långsiktigt resultat.

Vattentestare
Ett smidigt pooltillbehör som visar olika värden på vattnet. Därmed kan man snabbt se om någon åtgärd behöver ske. Vad de mäter är olika men ett exempel är en mätare som mäter brom- och PH-värde samt alkalinitet. De kan även ha minnesfunktion vilket gör att man kan spåra och mäta de olika förändringarna.

Läs alltid på förpackningarna hur medlen ska användas. Att ta mer medel, med tanken att det ska bli bättre resultat, rekommenderas inte. Är du osäker så kontakta en butik som säljer pooltillbehör för att få svar på dina frågor.