Nyhetshörnan

Bakgrundskontroll på dina medarbetare?

Att göra bakgrundskontroll innan en rekrytering kan spara pengar, eftersom en felrekrytering ofta är dyr, men framförallt så innebär det att risken minskar för att en person ska skada organisationen i framtiden.

När någon beställer en bakgrundskoll handlar det ofta om att ett företag eller myndighet som sysslar med viss typ av verksamhet ska rekrytera. Det kan även handla om en stor affär som ska genomföras där du vill kontrollera motparten innan du fattar viktiga beslut. Oavsett vad det handlar om så bör varje ansvarig tänka igenom vad det skulle innebära om fel person fick tillträde till värdefull information på till exempel en myndighet. Att göra en bakgrundskontroll är att minska den risken.

Bakgrundskontroller vid anställning

Som rekryterare eller vd är det ofta svårt att kontrollera att den information en person lämnat i sitt CV stämmer. Vid en bakgrundskontroll kan denna information bekräftas samt andra uppgifter som personen lämnat vid intervjuer och andra moment i anställningsprocessen kan kontrolleras. Att göra en bakgrundskontroll innan rekrytering är också ett sätt att säkerställa att anställningsprocessen blir så rättvis som möjligt eftersom en person som ljuger om sin kompetens eller erfarenhet avslöjas snabbt och kan avfärdas som kandidat. En felrekrytering är ofta en mycket kostsam historia för ett företag, en bakgrundskontroll är en relativt liten kostnad i detta sammanhang. En felrekrytering som vill sig illa kan dessutom skada varumärket.

Vad ingår i en bakgrundskontroll?
Många anser att saker som ingår i en bakgrundskontroll är att till exempel ta utdrag ut belastningsregistret eller göra ett personlighetstest på potentiell personal. Men syftet med en bakgrundskontroll bör snarare vara att verifiera de uppgifter som den arbetssökande lämnat eftersom detta visar vad för typ av person det handlar om. Om en person har ljugit om saker eller om andra negativa saker uppkommer så kan det ju betyda att denne person kan vara en framtida säkerhetsrisk för företaget. I en bakgrundskontroll så samlas offentlig information som är relevant in om personen i fråga. Vilken typ av information som samlas in beror på vad för typ av tjänst det handlar om, det är alltid en fråga om bedömning som bör göras av professionella personer som kan bakgrundskontroller.