Nyhetshörnan

Att tänka på vid val av fonder

Advisor Multihedge är en av de två fonder som fond- och kapitalförvaltningsföretaget Advsior förvaltar. Deras utbud av fonder består alltså enbart av två fonder men detta beror på att deras huvudsakliga affärsidé är att erbjuda kapitalförvaltning av PPM-innehavet. Den ena fonden är alltså Advisor Multihedge.

Den andra fonden som företaget förvaltar, Adsvisor Världen, har funnits sedan 2011 och har därmed nått den ”magiska” gränsen på fem år. Ett stort antal jämförelser av fonder tar inte med fonder under denna ålder. Därmed finns det gott om åsikter och jämförelsedata på denna fond.

Advisor Multihedge bildades därmeot 2013 och var därmed enbart ca 3 år i början av 2017. Morningstar som jämför fonder visade därmed inte betyg på fonden och flera andra jämförande fakta saknades. Om det är en ”bra eller dålig fond” är därmed inte lika lätt att avgöra. Man får som investerare titta på innehav, risk m.m. för att själv göra sig en uppfattning.

Avkastning – Ser man till avkastningen de två första helåren, dvs 2014 och 2015 har fonden levererat bättre än genomsnittet i kategorin. År 2014 var avkastningen 19,6% och år 2015 2,8%. Det kan jämföras mot kategorin i sin helhet med 12,8% respektive 5,0%.

Innehav – Advisor har inte ”rapporterat in aktuell portföljinformation” till Morningstar och därmed kan de inte presentera fondens innehav. Detta kan bero på att det är en multihedgefond vilket gör att fonden består av andra hedgefonder. Dessa hedgefonder kan innehålla allt från aktier och optioner till andra värdepapper. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara aktier eller aktiefonder viket gör det otydligare vilket innehav som fonden består av.

Avgifter – För PPM-förvaltningen tar Advisor ca 700kr per år. Men det är möjligt att köpa fonden även om man inte har denna förvaltningen. Detta kan ske genom PPM-systemet. Då slipper man denna förvaltningsavgift men måste i gengäld själv byta fonder när så behövs.

Fonden i sig har en fast avgift på 1% samt en rörlig avgift på 15%. Man tillåter insättningar varje månad men uttag sker kvartalsvis. Är det en bra fond? Jämför med andra fonder inom samma kategori om du är intresserad av en multihedgefond. Det är enda valet då fonden än så länge funnits för kort tid på marknaden. Vill du veta mer om hur du gör investeringar för framtiden, läs om Advisor PPM.